| 0386 | 82 mm x 42 mm

<<

Bilet jednorazowy K.E.. Okres do 1914 roku

>>