| 0546 |71 mm x 37 mm - Wzornik biletów zestawiony w roku 1965 zawiera wzory biletów będących w użytku w tym okresie.

<<

Bilet jednorazowy tramwajowy normalny do sprzedaży odręcznej przez konduktora.

>>