| 0636|        Wzornik biletów zestawiony w roku 1956 zawiera wzory biletów będących w użytku w tym okresie.

<<

Bilet normalny tramwajowy do sprzedaży odręcznej przez konduktora w cenie 0,45 zł.

>>