Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK-£ódŸ


 

Taryfa biletowa

1922 1931 1936-39 1945_05 1945_06 1947
1974 1977

Zrz¹dzenia Naczelnika Ruchu K. E. £.

9/35 10/35 13/35 16/35 18/35 23/35
25/35 27/35
Raporty kontrolerów ruchu
raport 01 raport 02 raport 03 raport 04 raport 05 raport 06
raport 07