Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK- d


 

 

26.09.2023

XV Giełda Biletów i Pamiątek Komunikacji Miejskiej - relacja

W XVI giełdzie biletów i pamiątek komunikacji miejskiej wzięło udział – podobnie jak w roku poprzednim – 12 wystawców, w większości z Łodzi, ale również m.in. z Warszawy, Wrocławia i Radomia. Kolekcjonerzy zaprezentowali przede wszystkim bilety z różnych lokalizacji i czasów, a także tablice kierunkowe, czasopisma branżowe i inne artefakty. Spotkanie cieszyło się również dużym zainteresowaniem zwiedzających, wśród których nie brakowało gości zza granicy.

Podczas XVI Giełdy rozstrzygnięto Konkurs na najciekawszą pamiątkę związaną z komunikacja miejską. Jury zapoznało się z ze zgłoszonymi przez sześciu uczestników przedmiotami i po obradach zadecydowało o następującym wyniku Konkursu:
• Pierwsze miejsce przyznano p. Piotrowi Latuska za broszurę z rozkładami jazdy LES obowiązującymi od dnia 1 listopada 1940 r.
• Drugie miejsce przyznało p. Januszowi Mikołajczykowi za pięć biletów ŁWEKD z lat 30. XX w.
• Trzecie miejsce przyznano p. Patrykowi Krukowskiemu za 9 biletów z lat 60. i 70. XX w.

Wymienione powyżej przedmioty oglądać będzie można w naszym Muzeum przez następny rok.

Serdecznie gratulujemy!22.09.2023

Wystawa „125 lat komunikacji miejskiej w Łodzi”

Z radością informujemy, iż od 23 września 2023 r. w Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK-Łódź przy ul. Wierzbowej 51 oglądać można wystawę czasową poświęconą 125-leciu komunikacji miejskiej w Łodzi. Ekspozycja, która prezentowana będzie do 4 kwietnia 2024 r., składa się z 28 fotografii przedstawiających dzieje łódzkich tramwajów i autobusów. Serdecznie zapraszamy!


4.09.2023

XVI Gielda Biletow i Pamiatek Komunikacji Miejskiej

Serdecznie zapraszamy na XVI Giełdę Biletow i Pamiatek Komunikacji Miejskiej, ktora odbedzie sie w naszym Muzeum w sobote 23 wrzesnia 2023 roku. Podczas Gieldy bedzie mozna wystawic swoje zbiory na specjalnie przygotowanych stanowiskach.
Godziny otwarcia gieldy: 8.00 - 14.00
Wstep wolny, wystawcy: 6,00 zl
Podczas gieldy zostanie rozstrzygniety konkurs na najciekawsza pamiatke zwiazana z komunikacja miejska.


XVI Konkurs na najciekawsza pamiatke zwiazana z komunikacja miejska

W konkursie wziac moga wszystkie osoby, ktore posiadaja w swoich zbiorach rozne ciekawostki zwiazane z tramwajami i autobusami - archiwalne dokumenty, zabytkowe artefakty czy zapomniane przez czas bilety - i chca je zaprezentowac szerokiemu gronu odbiorcow. Przedmioty nalezy zdeponowac w siedzibie Muzeum Komunikacji Miejskiej przy ul. Wierzbowej 51 do 21 wrzesnia 2023 roku. Rozwiazanie konkursu nastapi w dniu 23 wrzesnia (sobota), podczas XVI Gieldy Biletow i Pamiatek Komunikacji Miejskiej, odbywajacej sie w murach Muzeum. Przewidziano nagrody. Zapraszamy!

Kontakt: tel. (42) 672-12-07, e-mail: muzeum@mpk.lodz.pl

Serdecznie zapraszamy!10.05.2023

Noc Muze w zapraszamy na Wierzbow

W noc z 13 na 14 maja 2023 r., w godz. 18-1 Muzeum Komunikacji Miejskiej b dzie dost pne nieodp atnie dla zwiedzaj cych.

Co b dzie mo na zobaczy ?
- ekspozycja stała dokumentująca 125 lat funkcjonowania komunikacji miejskiej w Łodzi
- wystawa czasowa poświęcona autobusom Jelcz eksploatowanym w łódzkim MPK w latach 1963-2022
- tablica pamiątkowa z Trasy W-Z
- kasowniki z różnych lat

Serdecznie zapraszamy!

30.03.2023

Jelcze w łódzkim MPK (1963-2022)

W roku 2023 obchodzimy 75-lecie komunikacji autobusowej oraz 60. rocznic wprowadzenia do eksploatacji linowej pierwszych autobus w marki Jelcz. Z tej okazji zapraszamy do Muzeum Komunikacji Miejskiej na wystaw czasow po wi con autobusom Jelcz u ytkowanym w dzkim MPK, kt ra dokumentuje wszystkie typy Jelczy u ywanych w ruchu liniowym, od pierwszych og rk w do traktork w , czyli modelu Vero. Eksploatacj Jelczy w MPK- d zako czono uroczy cie w dniu 3 kwietnia 2022 r.

Wystaw zwiedza mo na w godzinach pracy Muzeum, czyli od poniedzia ku do czwartku (10:00-18:00) oraz w wybrane soboty wg. harmonogramu podawanego na stronie plac wki (10:00-14:00). Ekspozycja dost pna b dzie dost pna od 1 kwietnia do 14 wrze nia 2023 r.

Serdecznie zapraszamy!

 

1.02.2023

XX Og lnopolski Zjazd Kolekcjoner w Bilet w

Serdecznie zapraszamy na XX Og lnopolski Zjazd Kolekcjoner w Bilet w, kt ry odb dzie si to nie art 1 kwietnia 2023 r. (sobota) w Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK- d przy ul. Wierzbowej 51. Wystawcy b d mogli zaprezentowa swoje zbiory w godz. 8-14, po uiszczeniu op aty 6 PLN, dla zwiedzaj cych przewidziano bilety w standardowych cenach 1,2 PLN (ulgowy) i 2,4 PLN (normalny).

Pierwszy Zjazd Kolekcjoner w Bilet w odby si w 2002 roku w Chorzowie-Batorym, a wszystkie kolejne organizowano w odzi. Pocz tkowo w sali konferencyjnej zajezdni tramwajowej przy ul. Telefonicznej, od 2007 w murach Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK- d przy ul. Wierzbowej 51. Organizacja Zjazd w wymaga a wsp pracy pomi dzy MPK- d Sp ka z o.o. i Klubem Mi o nik w Starych Tramwaj w, cz ciowo zrzeszaj cym dzkich kolekcjoner w.

Zapisy wystawc w prowadzone s drog mailow (muzeum@mpk.lodz.pl) lub telefoniczn (42 672 12 07). B dzie nam niezwykle mi o go ci zar wno naszych wieloletnich, jak i nowych go ci! 

 

 

 

Wydarzenia: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018